Logo
Hotline liên hệ
0221 3920272
Call
Menu

Văn hóa doanh nghiệp

Tại  Phương Nam triết lý 3T: “TÍN – TÂM – TẦM ” đã bám rễ sâu và trở thành tinh thần Phương Nam. Tinh thần ấy được nhất quán và thấm nhuần trong từng hành động, lời nói của các thành viên công ty:
  • Tín:  Bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết
  • Tâm:  Đặt chữ Tâm làm nền tảng; tuân thủ pháp luật, duy trì đạo đức nghề nghiệp và lấy khách hàng làm trung tâm
  • Tầm:  Xây dựng công ty lớn mạnh, vươn tầm thế giới, chinh phục những đỉnh cao mới và luôn khẳng định đẳng cấp quốc tế