Công ty bột lông vũ
Phương Nam

Nhà máy sản xuất bột lông vũ được đầu tư dây chuyền sản xuất tự động trên diện tích nhà xưởng rộng 50,000 m2, Sản phẩm bột lông vũ thuỷ phân của chúng Tôi với hàm lượng đạm cao thấp nhất 80%

0 tấn/ năm
Sản lượng bột lông vũ

HÌNH ẢNH NHÀ MÁY