Công ty TNHH lông
vũ Phương Nam

Công ty TNHH lông vũ Phương Nam có diện tích trên 60,000 m2, công nghệ sản xuất lông vũ hoàn toàn tự động. Sản phẩm lông vũ của công ty Chúng Tôi đã được kiểm nghiệm đạt chất lượng ở các tổ chức kiểm nghiệm lông vũ quốc tế có uy tín như IDFL, Intertek, SGS, KATRI…

0 tấn/ năm
Sản lượng lông
nguyên liệu nhung
0 tấn/ năm
Sản lượng lông mình

HÌNH ẢNH NHÀ MÁY